Logo Sygnity
pasek
 

Aktualizacja programu

Najnowszą wersję programu VideoTEL 5.5.269.7 (wydaną dnia 30-08-2013) można pobrać > tutaj.

Plik powinien mieć sumę kontrolną MD5 wynoszącą "49202f56bf43edd71351bb81fad952fe" oraz prawidłowy podpis elektroniczny wystawiony przez Sygnity S.A.

Pobrane archiwum należy rozpakować i zapisać na płycie CD-R/RW. Plik "autorun.exe" powinien znajdować się w katalogu głównym płyty. Aby przystosować płytę instalacyjną do współpracy z innym bankiem niż testowy, przed jej wypaleniem należy w pliku "vt55/setup.cfg" ustawić właściwy numer rozliczeniowy banku (parametr "CURRENTBANK").

UWAGA! Udostępniona na niniejszej stronie wersja oprogramowania VideoTEL nie jest przeznaczona dla instalacji współpracujących z bankiem NBP (numer banku "1010"). Więcej informacji odnośnie aktualizacji oprogramowania do wyższej wersji klienci NBP (instalacje VideoTEL z parametrem "CURRENTBANK=1010") mogą znaleźć na stronie https://serwis.enbepe.pl lub w macierzystym O/O NBP.

Aby pobrać starszą wersję programu albo narzędzia dodatkowe kliknij > tutaj

Serwer FTP

Wszystkie pliki można również pobrać z naszego serwera FTP:
ftp.videotel.sygnity.pl

W przypadku kłopotów z połączeniem prosimy włączyć tryb pasywny połączenia FTP.

Infolinia

Help desk, zgłoszenia problemów i błędów
telefon: (81) 749 55 95
faks: (81) 749 55 04
email: hd.bankowosc@sygnity.pl
on-line: http://www.helpdesk.sygnity.pl

Przed wykonaniem telefonu użytkownik programu VideoTEL powinien przygotować numer seryjny oraz numer wersji zainstalowanego oprogramowania. Informacje te są niezbędne do poprawnej identyfikacji klienta oraz jego oprogramowania.